Дизайн, предпечат и изработка на клишета

Polyprint > Дейности > Дизайн, предпечат и изработка на клишета

 Дизайн

 

Дизайнът е процес, при който се изработва визуалната концепция на опаковката. Това е първата стъпка към изграждането на добра опаковка.

За изработването на проекта може да използвате наш специалист или услугите на рекламна агенция. И в двата случая е много важно дизайнът на опаковката да бъде съобразен със спецификите на флексопечата.

Предпечат

 

Предпечатът е дейност, при която дизайнът се адаптира към специфичния печатен процес.

Предпечатната подготовка е междинен процес между дизайна и изработката на клишета. Преди да се направи печатната форма (клишето), се извършват редица операции, които изискват отлично познаване на техологията, знание за спецификите на печатната машина, отлично познаване на софтуера, който се използва, и познания в областта на полиграфията.

Независимо дали Вашия дизайн е изработен при нас или в рекламна агенция, то задължително при нас ще бъдат извършени довършителни процеси преди изработката на клишетата.

Изработка на клишета

 

Клишето е печатната форма, с която се осъществява печатния процес. ПОЛИПРИНТ ЕООД си сътрудничи с най-добрите в областта на изработката на клишета.

След като се извърши предпечатната подготовка, проектът се предава на фирма, която изработва клишетата. Клишето е гъвкава фотополимерна форма, посредством която се отпечатва заданието на клиента. За всеки цвят се използва отделно клише.

За да се изчисли стойността на едно клише, е необходимо да се знаят точните размери на опаковката и броя модули, които ще бъдат поместени на печатната форма. За оферта за изработка на клишета, моля обърнете се към наш специалист на тел.:0887 090 667 или на e-mail: polyprintbg@gmail.com като посочите точните размери на Вашата опаковка.

Изработката на клише може да бъде по аналогов или дигитален (CtP) начин.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ПЕЧАТ:

 

ПОЛИПРИНТ ЕООД приема различни файлови формати (ai, eps, cdr, pdf), изготвени със софтуер като Adobe Illustrator или CorelDraw. За коректното отпечатване на проекта е много важно файловете да са изработени коректно. В таблицата са изброени някои задължителни изисквания.

Желателно е всеки файл да е именуван с име на фирма, артикул, грамаж и др. (Пример: Firma_oriz Biseren_1kg.ai). В самия файл да се укажат точните размери на опаковката в разгънат вид и броя цветове.

Ако имате нужда от помощ или консултация, моля обърнете се към наш специалист на тел.: 0887 090 667 или на e-mail: polyprintbg@gmail.com