За нас

Polyprint > За нас

ПОВЕЧЕ ОТ 25 ГОДИНИ ОПИТ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГЪВКАВИ ОПАКОВКИ

Целта ни е постоянно усъвършенстване, с цел пълно удовлетворяване изискванията на нашите клиенти за висококачествени опаковки. В резултат на това сме си извоювали славата на компания, която изпълнява бързо и качествено поръчките си.

ПОЛИПРИНТ е създадена в гр. Шумен през 1995г. През следващата година започва реална дейност. Специализирана е в производството на гъвкави опаковки. Първоначално всички машини на фирмата са собствено производство.

Започва се с 4 цветна редова машина. Следва 6 цветна флексопечатна машина, с централен барабан, с която се постига фотореалистичен флексопечат. Третата машина е 4 цветна, отново с централен барабан и по-голяма ширина.

ПОЛИПРИНТ се е наложила на пазара както с качествено, така и с бързо изпълнение на поръчките си. Наши клиенти са български и чуждестранни фирми. Стремежа ни е да задоволим изискванията на всеки клиент, поради което ПОЛИПРИНТ непрестанно се развива, като инвестира в ново оборудване, адекватно на световните изисквания и стандарти.

Основен приоритет за нас са клиентите ни и съответно постигане на отлично качество в производството на гъвкави опаковки. Фирмата се съобразява с тенденциите и се стреми да задоволи изискванията на своите клиенти.

През 2010г. фирмата спечели проект по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013. Благодарение на това финансиране от 08.2012г. влязоха в производство най-новите ни машини – 8 цветна флексопечатна машина Uteco Topaz и ламинираща машина Nordmeccanica Simplex.

Тези машини са продукт на водещи производители в областта на гъвкавите опаковки, доказали се с отличното качество на готовата продукция. Инвестицията има за цел да повиши капацитета и качеството на предлаганите услуги. Новите машини се намират в новопостроена база, намираща се в близост до досегашния производствен цех.

  Фирма Полипринт има разработена и внедрена система за управление на качеството с обхват: “Флексопечат върху гъвкави фолиа”
От април 2011г. е внедрена система ISO 9001-2008. Сертификата гарантира, че работим по международна система за управление на качеството.